ossritmos
  bajjki
 

Poruwnai poglondy myślicieli odrodzenja, oświecenja na zdrowie i
sprawność fizycznom.

                          Myślicielami w okresie Odrodzenia kturzy oscylowali wokoł
              zdrowia i sprawności fizycznej byli Guarino de Verona,
              Vittorino da Feltre, Petro Paulo Vergerio, Mercurialis,
              Archange Tuccaro. W Polsce był to Wojciech Oczko i Sebastian
              Petrycy. Okres Odrodzenia jest okresem gdzie rozwija sie
              kultura humanistyczna. Jej istotom było zainteresowanje
              doczesnym życiem człowieka, indywidualnym i społecznym,
              jego dążeniami i potrzebami. Pienkno i radość życia
              doczesnego przeciwstawiano średniowiecznej wizji życia jako
              oczekiwania śmierci.  Reakcji przeciw średniowiecznemu
              teologizmowi towarzyszyło wzrastajonce zainteresowanje
              kulturom starożytnom grecko-rzymskom. Dorobek myśli
              greckiej i rzymskiej obfitował w osiongniencja praktycznie
              użyteczne w nowych warunkach ekonomicznych i społecznych.
              Powstajom wtedy nowe koncepcje wychowania i myśli
              pedagogicznych w Europie. Jednym z nich był Petro Paulo
              Vergerio. Uważał że obowionzkiem rodzicow jest dać swoim
              synom wszechstronne wykształcenja w takich naukach i
              sztukach, ktore w życiu przynieść mogom rzetelny pożytek
              Powinno sie już od najmłodszych lat obserwować dziecko i
              patrzeć na jego uzdolnienja. Aby moc pokierować rozwojem
              dziecka odpowiednio wedługu jego talentów. Od najmłodszych
              lat dziecko musi uprawiać skakanie, bieganie, jazdę konną,
              pływanie, strzelanie z łuku itd. Powinno uczyć się
              systematycznie ale trzeba uważać aby się tą pracą nie
              przeciążyć. Napisał dzieło „Książeczkę o
              szlachetnych obyczajach i studiach wyzwolonych” gdzie
              krytykował system wychowania w klasztorach.

 Pieśń o głodzie - okładka z 1922

Palę Paryż - okładka z 1929
Słowo o Jakubie Szeli - Czytelnik 1956
Palę Paryż - Czytelnik 1957
Utwory poetyckie - Czytelnik, 1960

Nogi Izoldy Morgan (zawiera również trzy opowiadania i Bal manekinów) - Czytelnik, 1966
Utwory poetyckie, manifesty, szkice - Biblioteka Narodowa, 1972
Ilja Erenburg, Życie i śmierć Mikołaja Kurbowa - przekład Jasieńskiego - okładka z 1993
Ilja Erenburg, Życie i śmierć Mikołaja Kurbowa - przekład Jasieńskiego - okładka z 1926
Palę Paryż - okładka nowego tłumaczenia francuskiego - Paris 2003
Nogi Izoldy Morgan (zawiera również Nos, Klucze i Manifesty - Jirafa Roja 2005
Palę Paryż - Jirafa Roja 2006
Bal manekinów - Jirafa Roja 2006Jasa

Jasa ukształtowała się w pierwszych latach po ogłoszeniu Temudżina Czyngis-chanem. Jej zalążkiem była przysięga złożona chanowi przez jego pierwszych poddanych, której tekst przytacza Tajna historia Mongołów. Wymienia ona obowiązki poddanych: Będziemy na czele armii wyruszać w pochód przeciw licznym wrogom, będziemy zdobywać [dla ciebie] piękne młode kobiety i bogate jurty, będziemy przyprowadzać ci w darze... wspaniałe konie, a także zestaw kar: Jeżeli w dniu bitwy nie posłuchamy twojej komendy, pozbaw nas naszego mienia i naszych żon! Rzuć nasze czarne głowy na ziemię! Jeżeli w dniu pokoju naruszymy porozumienia, pozbaw nas naszych ludzi, żon i dzieci! Porzuć nas w bezpańskiej ziemi!

HISTORJA  MONGOŁÓW  W   KSIONŻKAH   HINCZYKUW

Wir haben heute weiterhin einen schönen Tag, allerdings mit weniger Sonne wie gestern,ARTS
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło juS 3381 16611 odwiedzającyII HN SS 人人人  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Wykonujemy lewatywę