ossritmos
  DIJO
 

ILU * Z *JA  DziesiEŃć  IlUzji. Zapoznaj siE z nimi, aby je rozpoznać, gdy się z nimi zetknesz.{zetkniesz}
 
 
 1.  Istnieje potrzeba.
 2.  Istnieje przegrana.
 3.  Istnieje podział.
 4.  Istnieje niedobór.
 5.  Istnieje wymóg.
 6.  Istnieje osąd.
 7.  Istnieje potępienie.
 8.  Istnieje uwarunkowanie.
 9.  Istnieje wyższość.
10.  Istnieje niewiedza.

Pięćoro pierwszych to Iluzije Fizyczne, związane z istnieniem w ciele fizycznym. Pozostałe pięćoro to
Iluzje Metafizyczne, związane z dziedzinami nie-fizykalnymi.

aby dopuścić możliwość,  że może być coś, czego nie
wiesz, a czego poznanie mogłoby wszystko zmieniać.


1.  Bóg ma zadanie do wykonania. (Istnieje potrzeba).
2.  Wynik życia jest niepewny. (Istnieje przegrana).
3.  Jesteście oddzieleni od Boga. (Istnieje podział).
4.  Wszystkiego jest za mało. (Istnieje niedobór).
5.  Jest coś, co musicie zrobić. (Istnieje wymóg).
6.  Jeśli tego nie zrobicie, zostaniecie ukarani. (Istnieje osąd).
7.  Za karę skazani jesteście na wieczne męki. (Istnieje potępienie).
8.  Zatem miłość jest uwarunkowana. (Istnieje uwarunkowanie).
9.  Poznanie i spełnienie warunków daje wam przewagę nad innymi. (Istnieje wyższość).
10. Nie wiecie, że to wszystko są iluzje. (Istnieje niewiedza).
  istnieje
  istnieje
  istnieje
  istnieje
  istnieje
 

      HTTP :/ / gospodarczeserwisy.none.pl


 

Zjadacz grzechów
ele ment oznacza - 2 - 0.31%
Łupiezstsy seuh-seuh-seuh dlamojejmamy - 1 - 0.15%
ani słowoznawcą -nie - 1 - 0.15%
pamięć naszej wody - 1 - 0.15%
zapamiętać ruwaowartości całej - 1 - 0.15%
muwi iŻ yesteŚmy - 1 - 0.15%
समाधि@ 三摩提@ 사마디@さんまい@tam-ma-địa@ - 1 - 0.15%
jak sen pola - 1 - 0.15%
ewka mi za - 1 - 0.15%
hunows uczciwiesie ingstarawjara - 1 - 0.15%
wyg lond czy - 1 - 0.15%
normom normalną patolog - 1 - 0.15%
os wiemy iŻ - 1 - 0.15%
my uzależnieni od - 1 - 0.15%
ane ziemskie woda - 1 - 0.15%
mamamoja spowiednik test - 1 - 0.15%
pierwszy zaś ele - 1 - 0.15%
powiekitwoje juroos reklama - 1 - 0.15%
dzisiaj stronę odwiedziło - 1 - 0.15%
moralnoŚ ci zahamowania - 1 - 0.15%
rase wyg lond - 1 - 0.15%
jŻ nawed zmjana - 1 - 0.15%
progam os wiemy - 1 - 0.15%
niewielka rużnica 45-stopni - 1 - 0.15%
三摩提@ 사마디@さんまい@tam-ma-địa@ সমাধি - 1 - 0.15%
miodka brednie ortograficzne - 1 - 0.15%
fî-chû chûng-fà mìn-tshu̍k - 1 - 0.15%
nasza podświadomość pamięć - 1 - 0.15%
ssssssss...asa...ssssssss mamamoja spowiednik - 1 - 0.15%
ruw na nia - 1 - 0.15%
upadek moralnoŚ ci - 1 - 0.15%
niskość dolność uniżenie - 1 - 0.15%
jednostronne przekreŚlenie znaku - 1 - 0.15%
pory było łatwo - 1 - 0.15%
stĄd roz Łam - 1 - 0.15%
słowoznawcą -nie -pod - 1 - 0.15%
kreski powoduje bŁond - 1 - 0.15%
normalną patolog ja - 1 - 0.15%
noŚ ja zaczyn - 1 - 0.15%
literki jagby nasza - 1 - 0.15%
jestem językoznawcą ani - 1 - 0.15%
znaku ruw na - 1 - 0.15%
emy Że moŻe - 1 - 0.15%
yest jest normom - 1 - 0.15%
cią zdominowaną słabszą - 1 - 0.15%
takim spos obem - 1 - 0.15%
niezgodę sprzeciw zaprzeczenie - 1 - 0.15%
podatku dohodowego od - 1 - 0.15%
tzn jak wiele - 1 - 0.15%
układuw najczęściej niesprawiedliwyh - 1 - 0.15%
lite rki zajmujom - 1 - 0.15%
-nie -pod leg - 1 - 0.15%
obem wina spadła - 1 - 0.15%
do tej pory - 1 - 0.15%
nie podle głość - 1 - 0.15%
brednie ortograficzne zasymilowali - 1 - 0.15%
wody może zapamiętać - 1 - 0.15%
iwi emy Że - 1 - 0.15%
wyglonda jak uśmieh - 1 - 0.15%
sen pola cy - 1 - 0.15%
organiżmie tzn jak - 1 - 0.15%
bycie częś cią - 1 - 0.15%
wy bo ry - 1 - 0.15%
chûng-fà mìn-tshu̍k ish - 1 - 0.15%
program fale nilimetrowe - 1 - 0.15%
-do tej pory - 1 - 0.15%
luŻne spostrzeŻenia nota - 1 - 0.15%
powoduje bŁond orto - 1 - 0.15%
wina spadła na - 1 - 0.15%
stan sytuację pierwszy - 1 - 0.15%
ruwaowartości całej pamięci - 1 - 0.15%
woda kosztuie więcej - 1 - 0.15%
element oznacza położenie - 1 - 0.15%
ziemya -do tej - 1 - 0.15%
mi za pis - 1 - 0.15%
-ta li terka - 1 - 0.15%
seuh-seuh-seuh dlamojejmamy -sss-http - 1 - 0.15%
sĄ troche jak - 1 - 0.15%
od układuw najczęściej - 1 - 0.15%
ram banke kabhi - 1 - 0.15%
truicom muwi nam - 1 - 0.15%
kosztuie więcej niżeli - 1 - 0.15%
na własnom własną - 1 - 0.15%
mj ana wpŁywa - 1 - 0.15%
roz Łam na - 1 - 0.15%
liczbie mnogiej długiej - 1 - 0.15%
ma pewnym poziomie - 1 - 0.15%
majĄ postawe sĄ - 1 - 0.15%
sham banke fî-chû - 1 - 0.15%
yesteŚmy ruwni tacy - 1 - 0.15%
głość zawiera ono - 1 - 0.15%
układzie skośnym-nieuczciwym kombinowanym - 1 - 0.15%
tej pory było - 1 - 0.15%
sami bez wzglendy - 1 - 0.15%
oznacza niskość dolność - 1 - 0.15%
upaŚĆ iwi emy - 1 - 0.15%
zasymilowali wiemy jŻ - 1 - 0.15%
podnoszenia wartości buddyzm - 1 - 0.15%
powinno byĆ czwarte - 1 - 0.15%
zdawałby sie taka - 1 - 0.15%
www.-sss-.pl.tl ocet-jab%26%23322%3bkowy.htm chcesz - 1 - 0.15%
jom tagrze na - 1 - 0.15%
program owania nasze - 1 - 0.15%
byĆ czwarte poniewarz - 1 - 0.15%
byĆ dobre duro - 1 - 0.15%
pr og am - 1 - 0.15%
wie my iŻ - 1 - 0.15%
iŻ maŁymi lit - 1 - 0.15%
układzie na poziomie - 1 - 0.15%
cocacola.pl ropa naftowa - 1 - 0.15%
ment oznacza niezgodę - 1 - 0.15%
fraza level odcinek - 1 - 0.15%
kabhi ram banke - 1 - 0.15%
planetĘ ziemya -do - 1 - 0.15%
ono cztery elementy - 1 - 0.15%
rużnica 45-stopni obrucona - 1 - 0.15%
zrozumienje dwuh pŁaszczyzn - 1 - 0.15%
jestem truicom muwi - 1 - 0.15%
ss -skryci samobujcy - 1 - 0.15%
ozi om lewel - 1 - 0.15%
darmową stronę kliknij - 1 - 0.15%
zastanawjamy sie jak - 1 - 0.15%
iŻ yesteŚmy ruwni - 1 - 0.15%
leżącej czwarty element - 1 - 0.15%
dolność uniżenie bycie - 1 - 0.15%
wałkuw watuw dziesienciny - 1 - 0.15%
na kŁad ka - 1 - 0.15%
zaistńała jako s+s - 1 - 0.15%
topograficzne albo bezbro - 1 - 0.15%
moŻe byĆ dobre - 1 - 0.15%
Życia tag jak - 1 - 0.15%
tacy sami bez - 1 - 0.15%
kombinacjj prawa autorskie - 1 - 0.15%
zamkniętą strefom strefą - 1 - 0.15%
jest normom normalną - 1 - 0.15%
-sss-http www.-sss-.pl.tl ocet-jab%26%23322%3bkowy.htm - 1 - 0.15%
ciong ane ziemskie - 1 - 0.15%
sporom czĘŚĆ naszego - 1 - 0.15%
jaskrawiejonce hunows uczciwiesie - 1 - 0.15%
pamięci świata jaką - 1 - 0.15%
gra fic zny - 1 - 0.15%
duł dla europejczeka - 1 - 0.15%
bije trzeci harata - 1 - 0.15%
obrucona lecz nie - 1 - 0.15%
-łość-. drugi ele - 1 - 0.15%
-jast kombinacjom litery - 1 - 0.15%
na wszy st - 1 - 0.15%
obrucono jom tagrze - 1 - 0.15%
dna kropla wody - 1 - 0.15%
przy ciong ane - 1 - 0.15%
poziomie ogarnia jeden - 1 - 0.15%
sssssssssssssssss program fale - 1 - 0.15%
tutaj dzis sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss - 1 - 0.15%
naftowa gwałt yest - 1 - 0.15%
opłaty za przy - 1 - 0.15%
kropla wody może - 1 - 0.15%
zahamowania zapaŚĆ spoŁecznyh - 1 - 0.15%
zawiera ono cztery - 1 - 0.15%
ze^yście na duł - 1 - 0.15%
sie taka niewielka - 1 - 0.15%
lond czy spryt - 1 - 0.15%
barjer wiemy co - 1 - 0.15%
ywaliŚmy luŻne spostrzeŻenia - 1 - 0.15%
czĘŚĆ naszego Życia - 1 - 0.15%
ja zaczyn am - 1 - 0.15%
ish ja psichologin - 1 - 0.15%
od nadmjaru pracy - 1 - 0.15%
na duł dla - 1 - 0.15%
nota tki durze - 1 - 0.15%
jesteś my uzależnieni - 1 - 0.15%
zstĄpiliŚmy na planetĘ - 1 - 0.15%
os sssssssssssssssss program - 1 - 0.15%
na niepodległość su - 1 - 0.15%
bŁond orto gra - 1 - 0.15%
fale nilimetrowe ssssssss...asa...ssssssss - 1 - 0.15%
ocet-jab%26%23322%3bkowy.htm chcesz darmową - 1 - 0.15%
podle głość zawiera - 1 - 0.15%
spostrzeŻenia nota tki - 1 - 0.15%
bez wałkuw watuw - 1 - 0.15%
sytuację pierwszy zaś - 1 - 0.15%
strefom strefą po - 1 - 0.15%
wiemy iŻ lite - 1 - 0.15%
dy do da - 1 - 0.15%
ortograficzne zasymilowali wiemy - 1 - 0.15%
wody notabene je - 1 - 0.15%
tag jak sen - 1 - 0.15%
45-stopni obrucona lecz - 1 - 0.15%
banke kabhi sham - 1 - 0.15%
czysty jĘzyk odda - 1 - 0.15%
ogólno ść stan - 1 - 0.15%
spos obem wina - 1 - 0.15%
Świadomy ma pewnym - 1 - 0.15%
dwuch sie bije - 1 - 0.15%
drugi ele ment - 1 - 0.15%
rozbioru słowa nie - 1 - 0.15%
wiedzieć kiedy obrucono - 1 - 0.15%
podświadomość pamięć naszej - 1 - 0.15%
energije opłaty za - 1 - 0.15%
okreŚla zrozumienje dwuh - 1 - 0.15%
zapaŚĆ spoŁecznyh norm - 1 - 0.15%
my iŻ maŁymi - 1 - 0.15%
zdominowaną słabszą trzeci - 1 - 0.15%
ruwni tacy sami - 1 - 0.15%
bez wzglendy na - 1 - 0.15%
ja psichologin cdns - 1 - 0.15%
uzależnieni od układuw - 1 - 0.15%
ludzi porzondkowaĆ powinno - 1 - 0.15%
banke fî-chû chûng-fà - 1 - 0.15%
za przy ciong - 1 - 0.15%
czwarty element oznacza - 1 - 0.15%
oznacza niezgodę sprzeciw - 1 - 0.15%
może zapamiętać ruwaowartości - 1 - 0.15%
świata jaką do - 1 - 0.15%
pewnych barjer wiemy - 1 - 0.15%
taka niewielka rużnica - 1 - 0.15%
poziomie ruwnym bez - 1 - 0.15%
trwajoncej wiecznośći podnoszenia - 1 - 0.15%
chcesz darmową stronę - 1 - 0.15%
odwiedziło już 9.458.9 - 1 - 0.15%
iŻ lite rki - 1 - 0.15%
nie zastanawjamy sie - 1 - 0.15%
na sŁow yan - 1 - 0.15%
harata brata -$ - 1 - 0.15%
dziesienciny podatku dohodowego - 1 - 0.15%
terka muwi nam - 1 - 0.15%
wartości buddyzm -sss-pl.tl - 1 - 0.15%
odkryliśmy tyglica na - 1 - 0.15%
słabszą trzeci element - 1 - 0.15%
ogarnia jeden temat - 1 - 0.15%
uniżenie bycie częś - 1 - 0.15%
jak nasze ego - 1 - 0.15%
nawed zmjana kreski - 1 - 0.15%
zaczyn am od - 1 - 0.15%
ment oznacza niskość - 1 - 0.15%
Świadomi pewnych barjer - 1 - 0.15%
jĘzyk odda li - 1 - 0.15%
mìn-tshu̍k ish ja - 1 - 0.15%
spoŁecznyh norm zdawałby - 1 - 0.15%
cdns dzisiaj stronę - 1 - 0.15%
albo bezbro nność - 1 - 0.15%
na poziomie ruwnym - 1 - 0.15%
tej pory odkryliśmy - 1 - 0.15%
więcej niżeli cocacola.pl - 1 - 0.15%
zapoczontkowało ss -skryci - 1 - 0.15%
ruwnym bez wałkuw - 1 - 0.15%
zaradnośći ukŁad dwuh - 1 - 0.15%
położenie topograficzne albo - 1 - 0.15%
_jesteŚmy Świadomi pewnych - 1 - 0.15%
pewnym poziomie ogarnia - 1 - 0.15%
leg -łość-. drugi - 1 - 0.15%
autorskie na własnom - 1 - 0.15%
zajmujom sporom czĘŚĆ - 1 - 0.15%
level odcinek krutkie - 1 - 0.15%
wszy st kic - 1 - 0.15%
poiedyńcza podstawa pion - 1 - 0.15%
było łatwo wyŻszy - 1 - 0.15%
symbolizuje upadek moralnoŚ - 1 - 0.15%
Że moŻe byĆ - 1 - 0.15%
pory odkryliśmy tyglica - 1 - 0.15%
czy spryt waga - 1 - 0.15%
kabhi sham banke - 1 - 0.15%
połowa hitler-ow-skiej sfastyki - 1 - 0.15%
dwuh pŁaszczyzn tej - 1 - 0.15%
ść stan sytuację - 1 - 0.15%
jaką do tej - 1 - 0.15%
jagby nasza podświadomość - 1 - 0.15%
powszechność ogólno ść - 1 - 0.15%
etap fraza level - 1 - 0.15%
reklama Łupiezstsy seuh-seuh-seuh - 1 - 0.15%
element oznacza powszechność - 1 - 0.15%
czĘŚĆ etap fraza - 1 - 0.15%
na rase wyg - 1 - 0.15%
pŁaszczyzn tej nad - 1 - 0.15%
postawe sĄ troche - 1 - 0.15%
ci zahamowania zapaŚĆ - 1 - 0.15%
zaprzeczenie kabhi ram - 1 - 0.15%
am od infantylnego - 1 - 0.15%
troche jak nasze - 1 - 0.15%
-określene trwajoncej wiecznośći - 1 - 0.15%
oznacza powszechność ogólno - 1 - 0.15%
prawa autorskie na - 1 - 0.15%
kŁad ka na - 1 - 0.15%
li stĄd roz - 1 - 0.15%
kiedy obrucono jom - 1 - 0.15%
infantylnego rozbioru słowa - 1 - 0.15%
li terka muwi - 1 - 0.15%
uczciwiesie ingstarawjara zdrowieje - 1 - 0.15%
.u'.y na kŁad - 1 - 0.15%
ropa naftowa gwałt - 1 - 0.15%
gdzie dwuch sie - 1 - 0.15%
maŁymi lit ewka - 1 - 0.15%
jgnostradamus jaskrawiejonce hunows - 1 - 0.15%
pŁaszcz yznach dostali - 1 - 0.15%
słabość pozycji leżącej - 1 - 0.15%
wiemy jŻ nawed - 1 - 0.15%
nie wiedzieć kiedy - 1 - 0.15%
elementy nie jestem - 1 - 0.15%
niżeli cocacola.pl ropa - 1 - 0.15%
pozycji leżącej czwarty - 1 - 0.15%
lit ewka mi - 1 - 0.15%
juroos reklama Łupiezstsy - 1 - 0.15%
sie bije trzeci - 1 - 0.15%
stronę odwiedziło już - 1 - 0.15%
za pis ywaliŚmy - 1 - 0.15%
na planetĘ ziemya - 1 - 0.15%
progam os sssssssssssssssss - 1 - 0.15%
gĘsi oj czysty - 1 - 0.15%
yest pierwszom literkom - 1 - 0.15%
-pod leg -łość-. - 1 - 0.15%
spadła na sŁow - 1 - 0.15%
sugeruje ze^yście na - 1 - 0.15%
małe literki jagby - 1 - 0.15%
rki zajmujom sporom - 1 - 0.15%
od infantylnego rozbioru - 1 - 0.15%
watuw dziesienciny podatku - 1 - 0.15%
nilimetrowe ssssssss...asa...ssssssss mamamoja - 1 - 0.15%
ziemskie woda kosztuie - 1 - 0.15%
tagrze na rewers - 1 - 0.15%
Śe okreŚla zrozumienje - 1 - 0.15%
do da di - 1 - 0.15%
częś cią zdominowaną - 1 - 0.15%
notabene je dna - 1 - 0.15%
pojedyŃcza czĘŚĆ etap - 1 - 0.15%
przekreŚlenie znaku ruw - 1 - 0.15%
lecz nie wiedzieć - 1 - 0.15%
jak wiele korzystamy - 1 - 0.15%
nie jestem językoznawcą - 1 - 0.15%
gwałt yest jest - 1 - 0.15%
sprzeciw zaprzeczenie kabhi - 1 - 0.15%
całej pamięci świata - 1 - 0.15%
ossritmos jgnostradamus jaskrawiejonce - 1 - 0.15%
odda li stĄd - 1 - 0.15%
dohodowego od nadmjaru - 1 - 0.15%
stronę kliknij tutaj - 1 - 0.15%
Łam na wszy - 1 - 0.15%
litety majĄ postawe - 1 - 0.15%
naszego Życia tag - 1 - 0.15%
istota poiedyńcza podstawa - 1 - 0.15%
wejścia tutaj dzis - 1 - 0.15%
oznacza położenie topograficzne - 1 - 0.15%
dla europejczeka cofniencie - 1 - 0.15%
własnom własną energije - 1 - 0.15%
trzeci element oznacza - 1 - 0.15%
norm zdawałby sie - 1 - 0.15%
własną energije opłaty - 1 - 0.15%
tki durze litety - 1 - 0.15%
wiecznośći podnoszenia wartości - 1 - 0.15%
orto gra fic - 1 - 0.15%
sie jak taka - 1 - 0.15%
językoznawcą ani słowoznawcą - 1 - 0.15%
pis ywaliŚmy luŻne - 1 - 0.15%
dlamojejmamy -sss-http www.-sss-.pl.tl - 1 - 0.15%
je dna kropla - 1 - 0.15%
czwarte poniewarz muwi - 1 - 0.15%
słowa nie podle - 1 - 0.15%
odbiciu symbolizuje upadek - 1 - 0.15%
zamknientom zamkniętą strefom - 1 - 0.15%
-@ jesteś my - 1 - 0.15%
oj czysty jĘzyk - 1 - 0.15%
zmjana kreski powoduje - 1 - 0.15%
zaś ele ment - 1 - 0.15%
tyglica na niepodległość - 1 - 0.15%
durze litety majĄ - 1 - 0.15%
uzdrawjasie zdrowie radosne - 1 - 0.15%
niepodległość su wer - 1 - 0.15%
trzeci harata brata - 1 - 0.15%
cztery elementy nie - 1 - 0.15%
wzglendy na rase - 1 - 0.15%
ka na abecadło - 1 - 0.15%
psichologin cdns dzisiaj - 1 - 0.15%
porzondkowaĆ powinno byĆ - 1 - 0.15%
 
ist nie je - 10 - 0.43%
0.15% element oznacza - 2 - 0.09%
nie je nie - 2 - 0.09%
dzisiaj stronę odwiedziło - 2 - 0.09%
jaskrawiejonce hunows uczciwiesie - 2 - 0.09%
0.15% progam os - 2 - 0.09%
0.15% ment oznacza - 2 - 0.09%
ossritmos jgnostradamus jaskrawiejonce - 2 - 0.09%
stronę kliknij tutaj - 2 - 0.09%
0.15% dzisiaj stronę - 2 - 0.09%
uczciwiesie ingstarawjara zdrowieje - 2 - 0.09%
jgnostradamus jaskrawiejonce hunows - 2 - 0.09%
0.15% tej pory - 2 - 0.09%
uzdrawjasie zdrowie radosne - 2 - 0.09%
hunows uczciwiesie ingstarawjara - 2 - 0.09%
darmową stronę kliknij - 2 - 0.09%
chcesz darmową stronę - 2 - 0.09%
Łupiezstsy seuh-seuh-seuh dlamojejmamy - 1 - 0.04%
ani słowoznawcą -nie - 1 - 0.04%
nie wyleczy chcesz - 1 - 0.04%
zapamiętać ruwaowartości całej - 1 - 0.04%
समाधि@ 三摩提@ 사마디@さんまい@tam-ma-địa@ - 1 - 0.04%
ktÓerego urynoterapia nie - 1 - 0.04%
0.15% my iŻ - 1 - 0.04%
0.15% całej pamięci - 1 - 0.04%
0.15% cztery elementy - 1 - 0.04%
normom normalną patolog - 1 - 0.04%
0.15% -określene trwajoncej - 1 - 0.04%
pierwszy zaś ele - 1 - 0.04%
warunków daje wam - 1 - 0.04%
niedobór 5. jest - 1 - 0.04%
regon 271514909 kapitał - 1 - 0.04%
0.15% przekreŚlenie znaku - 1 - 0.04%
progam os wiemy - 1 - 0.04%
三摩提@ 사마디@さんまい@tam-ma-địa@ সমাধি - 1 - 0.04%
0.15% ortograficzne zasymilowali - 1 - 0.04%
nasza podświadomość pamięć - 1 - 0.04%
0.15% kŁad ka - 1 - 0.04%
ssssssss...asa...ssssssss mamamoja spowiednik - 1 - 0.04%
upadek moralnoŚ ci - 1 - 0.04%
kreski powoduje bŁond - 1 - 0.04%
normalną patolog ja - 1 - 0.04%
0.15% cocacola.pl ropa - 1 - 0.04%
znaku ruw na - 1 - 0.04%
jestem językoznawcą ani - 1 - 0.04%
takiego chorÓbska ktÓerego - 1 - 0.04%
130 100 000 - 1 - 0.04%
0.15% od infantylnego - 1 - 0.04%
emy Że moŻe - 1 - 0.04%
zakładowy 130 100 - 1 - 0.04%
0.15% kropla wody - 1 - 0.04%
0.15% ozi om - 1 - 0.04%
3048 odwiedzającyii hn - 1 - 0.04%
za mało istnieje - 1 - 0.04%
lite rki zajmujom - 1 - 0.04%
tzn jak wiele - 1 - 0.04%
0.15% odkryliśmy tyglica - 1 - 0.04%
obem wina spadła - 1 - 0.04%
wszystko są iluzje - 1 - 0.04%
boi się utraty - 1 - 0.04%
iwi emy Że - 1 - 0.04%
sen pola cy - 1 - 0.04%
wyglonda jak uśmieh - 1 - 0.04%
0.15% spadła na - 1 - 0.04%
0.15% językoznawcą ani - 1 - 0.04%
-do tej pory - 1 - 0.04%
woda kosztuie więcej - 1 - 0.04%
ziemya -do tej - 1 - 0.04%
0.15% jak wiele - 1 - 0.04%
0.15% uniżenie bycie - 1 - 0.04%
-ta li terka - 1 - 0.04%
0.15% wyglonda jak - 1 - 0.04%
3. jesteście oddzieleni - 1 - 0.04%
nie ma takiego - 1 - 0.04%
0.15% trzeci harata - 1 - 0.04%
kapitał zakładowy 130 - 1 - 0.04%
0.15% ono cztery - 1 - 0.04%
yesteŚmy ruwni tacy - 1 - 0.04%
0.15% -do tej - 1 - 0.04%
0.15% od nadmjaru - 1 - 0.04%
tej pory było - 1 - 0.04%
sami bez wzglendy - 1 - 0.04%
0.15% wina spadła - 1 - 0.04%
upaŚĆ iwi emy - 1 - 0.04%
zasymilowali wiemy jŻ - 1 - 0.04%
jest niepewny istnieje - 1 - 0.04%
0.15% spoŁecznyh norm - 1 - 0.04%
0.15% obrucono jom - 1 - 0.04%
jest uwarunkowana istnieje - 1 - 0.04%
0.15% jŻ nawed - 1 - 0.04%
program owania nasze - 1 - 0.04%
0.15% -nie -pod - 1 - 0.04%
0.15% czysty jĘzyk - 1 - 0.04%
iŻ maŁymi lit - 1 - 0.04%
ment oznacza niezgodę - 1 - 0.04%
0.15% za pis - 1 - 0.04%
-ing bank Śląski - 1 - 0.04%
zrozumienje dwuh pŁaszczyzn - 1 - 0.04%
wiedza pięćoro pierwszych - 1 - 0.04%
0.15% tag jak - 1 - 0.04%
ss -skryci samobujcy - 1 - 0.04%
radosne -sss ossritmos - 1 - 0.04%
0.15% strefom strefą - 1 - 0.04%
-łość drugi ele - 1 - 0.04%
0.15% my uzależnieni - 1 - 0.04%
istnieje niewiedza gospodarczeserwisy - 1 - 0.04%
na kŁad ka - 1 - 0.04%
dolność uniżenie bycie - 1 - 0.04%
startowa sie eis - 1 - 0.0
zbędne zostałyby zamknięte - 1 - 0.0
0.15% bez wzglendy - 1 - 0.0
jest normom normalną - 1 - 0.0
ciong ane ziemskie - 1 - 0.0
0.15% ocet-jab%26%23322%3bkowy.htm chcesz - 1 - 0.0
odwiedziło jus 3381 - 1 - 0.0
0.15% -jast kombinacjom - 1 - 0.0
obrucona lecz nie - 1 - 0.0
-jast kombinacjom litery - 1 - 0.0
dna kropla wody - 1 - 
0.15% sie taka - 1 - 
0.15% wszy st - 1 -
sssssssssssssssss program fale - 1 - 0.04%
26 00-609 warszawa - 1 - 0.0
opłaty za przy - 1 - 0.0
naftowa gwałt yest - 1 - 0.0
0.15% Łam na - 1 - 0.0
zahamowania zapaŚĆ spoŁecznyh - 1 - 0.0
ji zapoznaj sie - 1 - 0.0
malowanie ciała light - 1 - 0.0
ja zaczyn am - 1 - 0.0
0.15% dwuch sie - 1 - 0.0
0.15% cdns dzisiaj - 1 - 0.0
0.15% miodka brednie - 1 - 0.0
0.15% tutaj dzis - 1 - 0.0
os sssssssssssssssss program - 1 - 0.0
zstĄpiliŚmy na planetĘ - 1 - 0.0
0.15% kabhi ram - 1 - 0.0
urynoterapię zamiast tradycyjnych - 1 - 0.0
climate program sssssssssssssssssssssssssssssssssssssss^ - 1 - 0.0
0.15% niskość dolność - 1 - 0.0
oczywiście zaraz tu - 1 - 0.0
podle głość zawiera - 1 - 0.0
40-086 katowice sąd - 1 - 0.0
0.15% os sssssssssssssssss - 1 - 0.0%
zł @@@@@@@@@@@@@@@@ bayer - 1 - 0.0
armii ludowej 26 - 1 - 0.0
strefom strefą po - 1 - 0.0
0.15% emy Że - 1 - 0.0
banke kabhi sham - 1 - 0.0
0.15% -sss-http www.-sss-.pl.tl - 1 - 0.0
0.15% położenie topograficzne - 1 - 0.0
0.15% elementy nie - 1 - 0.0
0.15% _jesteŚmy Świadomi - 1 - 0.0
0.15% notabene je - 1 - 0.0
0.15% niewielka rużnica - 1 - 0.0
podświadomość pamięć naszej - 1 - 0.0
okreŚla zrozumienje dwuh - 1 - 0.0
energije opłaty za - 1 - 0.0
0.15% niżeli cocacola.pl - 1 - 0.0
0.15% odbiciu symbolizuje - 1 - 0.0
0.15% jak sen - 1 - 0.0
ruwni tacy sami - 1 - 0.0
bez wzglendy na - 1 - 0.0
uzależnieni od układuw - 1 - 0.0
ja psichologin cdns - 1 - 0.0
0.15% समाधि@ 三摩提@ - 1 - 0.0
banke fî-chû chûng-fà - 1 - 0.0
0.15% kosztuie więcej - 1 - 0.0
0.15% maŁymi lit - 1 - 0.0
0.15% ma pewnym - 1 - 0.0
0.15% -łość drugi - 1 - 0.0
0.15% truicom muwi - 1 - 0.0
wyższość 10. nie - 1 - 0.0
0.15% odda li - 1 - 0.0
nie zastanawjamy sie - 1 - 0.0
0.15% sĄ troche - 1 - 0.0
www.-sss-.pl.tl ocet-jab%26%88888%3bkowy.htm ocet - 1 - 0.0
0.15% zamkniętą strefom - 1 - 0.0
osąd 7. za - 1 - 0.0
pozna nie mogłoby - 1 - 0.0
uniżenie bycie częś - 1 - 0.0
nie 9. ist - 1 - 0.0
0.15% nilimetrowe ssssssss...asa...ssssssss - 1 - 0.0
zaczyn am od - 1 - 0.0
ssmann 
0.15% słowoznawcą -nie - 1 - 0.0
rejestru krs 000000 
0.15% kiedy obrucono 
Świadomi pewnych barjer 
0.15% lit ewka 
aby je rozpoznać - 1 - 0.0
0.15% dy do - 1 - 0.04%
wioeolas 01010101 aaja - 1 - 0.0
tej pory odkryliśmy - 1 - 0.0
0.15% pierwszy zaś - 1 - 0.0
rzecz klimatu znaczny - 1 - 0.0
0.15% kabhi sham - 1 - 0.0
autorskie na własnom - 1 - 0.0
0.15% sie jak - 1 - 0.0
level odcinek krutkie - 1 - 0.0
0.15% trzeci element - 1 - 0.0
wszy st kic - 1 - 0.0
0.15% ruwnym bez - 1 - 0.0
Że moŻe byĆ - 1 - 0.0
innymi istnieje wyższość - 1 - 0.0
dwuh pŁaszczyzn tej - 1 - 0.0
jaką do tej - 1 - 0.04%
ść stan sytuację - 1 - 0.04%
0.15% pewnych barjer - 1 - 0.0
pŁaszczyzn tej nad - 1 - 0.0
postawe sĄ troche - 1 - 0.0
zaprzeczenie kabhi ram - 1 - 0.0
troche jak nasze - 1 - 0.0
0.15% harata brata - 1 - 0.0
ocet-jab%26%88888%3bkowy.htm ocet jabłkowy - 1 - 0.04%
0.15% iwi emy - 1 - 0.04%
bank Śląski sa - 1 - 0.04%
ropa naftowa gwałt - 1 - 0.04%
0.15% iŻ maŁymi - 1 - 0.04%
ukarani istnieje osąd - 1 - 0.0
mądrości jakaś grupa - 1 - 0.0
dziedzinami nie-fizykalnymi aby - 1 - 0.0
0.15% chûng-fà mìn-tshu̍k - 1 - 0.0
swoje mądrości jakaś - 1 - 0.0
życia gdyby ludzie - 1 - 0.0
niżeli cocacola.pl ropa - 1 - 0.0
0.15% lecz nie - 1 - 0.04%
pozycji leżącej czwarty - 1 - 0.04%
lit ewka mi - 1 - 0.04%
0.15% gdzie dwuch - 1 - 0.04%
0.15% planetĘ ziemya - 1 - 0.04%
na planetĘ ziemya - 1 - 0.04%
wynik życia jest - 1 - 0.04%
yest pierwszom literkom - 1 - 0.04%
0.15% moralnoŚ ci - 1 - 0.04%
@@@@@@@@@@@@@@@@ gospodarczeserwisy @@@@@@@@@@@@@@@@ - 1 - 0.04%
0.15% -pod leg - 1 - 0.04%
istnieje osąd 7. - 1 - 0.04%
0.15% roz Łam - 1 - 0.04%
rki zajmujom sporom - 1 - 0.04%
0.15% zaradnośći ukŁad - 1 - 0.04%
0.15% bije trzeci - 1 - 0.04%
ziemskie woda kosztuie - 1 - 0.04%
nilimetrowe ssssssss...asa...ssssssss mamamoja - 1 - 0.04%
0.15% okreŚla zrozumienje - 1 - 0.04%
częś cią zdominowaną - 1 - 0.04%
0.15% sie bije - 1 - 0.04%
pojedyŃcza czĘŚĆ etap - 1 - 0.04%
ma takiego chorÓbska - 1 - 0.04%
0.15% częś cią - 1 - 0.04%
0.15% mj ana - 1 - 0.04%
nimi aby je - 1 - 0.04%
jak wiele korzystamy - 1 - 0.04%
warsztaty żonglowania fireshow - 1 - 0.04%
nie jestem językoznawcą - 1 - 0.04%
aaja nachle dijo - 1 - 0.04%
0.15% Że moŻe - 1 - 0.04%
0.15% tzn jak - 1 - 0.04%
odda li stĄd - 1 - 0.04%
0.15% na rase - 1 - 0.04%
taniecs derwishy ritmos - 1 - 0.04%
0.15% darmową stronę - 1 - 0.04%
0.15% Życia tag - 1 - 0.04%
nie je podział - 1 - 0.04%
0.15% ruwni tacy - 1 - 0.04%
0.15% od układuw - 1 - 0.04%
0.15% ywaliŚmy luŻne - 1 - 0.04%
0.15% słabość pozycji - 1 - 0.04%
je dna kropla - 1 - 0.04%
czwarte poniewarz muwi - 1 - 0.04%
0.15% trwajoncej wiecznośći - 1 - 0.04%
0.15% Śe okreŚla - 1 - 0.04%
0.15% powszechność ogólno - 1 - 0.04%
odbiciu symbolizuje upadek - 1 - 0.04%
fizycznym pozostałe pięćoro - 1 - 0.04%
urynoterapia nie wyleczy - 1 - 0.04%
oj czysty jĘzyk - 1 - 0.04%
krajowego rejestru sądowego - 1 - 0.04%
tyglica na niepodległość - 1 - 0.04%
0.15% literki jagby - 1 - 0.04%
l'oréal polska spółka - 1 - 0.04%
durze litety majĄ - 1 - 0.04%
wzglendy na rase - 1 - 0.04%
cztery elementy nie - 1 - 0.04%
@@@@@@@@@@@@@@@@ deutsche bank - 1 - 0.04%
0.15% barjer wiemy - 1 - 0.04%
porzondkowaĆ powinno byĆ - 1 - 0.04%
psichologin cdns dzisiaj - 1 - 0.04%
pamięć naszej wody - 1 - 0.04%
jak sen pola - 1 - 0.04%
je nie dobór - 1 - 0.04%
my uzależnieni od - 1 - 0.04%
nie je uwarunkowa - 1 - 0.04%
0.15% litety majĄ - 1 - 0.04%
bodypainting malowanie ciała - 1 - 0.04%
musicie zrobić istnieje - 1 - 0.04%
0.15% podle głość - 1 - 0.04%
lub nie nie - 1 - 0.04%
rase wyg lond - 1 - 0.04%
ƛboryrenos wioeolas 01010101 - 1 - 0.04%
0.15% wie my - 1 - 0.04%
s.a al armii - 1 - 0.04%
istnieje przegrana 3. - 1 - 0.04%
0.15% program owania - 1 - 0.04%
0.15% układuw najczęściej - 1 - 0.04%
niskość dolność uniżenie - 1 - 0.04%
0.15% organiżmie tzn - 1 - 0.04%
0.15% iŻ lite - 1 - 0.04%
0.15% własną energije - 1 - 0.04%
słowoznawcą -nie -pod - 1 - 0.04%
0.15% orto gra - 1 - 0.04%
0.15% mìn-tshu̍k ish - 1 - 0.04%
noŚ ja zaczyn - 1 - 0.04%
0.15% program fale - 1 - 0.04%
yest jest normom - 1 - 0.04%
0.15% jaskrawiejonce hunows - 1 - 0.04%
sa ul sokolska - 1 - 0.04%
takim spos obem - 1 - 0.04%
niezgodę sprzeciw zaprzeczenie - 1 - 0.04%
coś co musicie - 1 - 0.04%
0.15% ruw na - 1 - 0.04%
nie podle głość - 1 - 0.04%
os^ ƛboryrenos wioeolas - 1 - 0.04%
5. jest coś - 1 - 0.04%
rozwoj programu ochrony - 1 - 0.04%
0.15% muwi iŻ - 1 - 0.04%
powoduje bŁond orto - 1 - 0.04%
ul sokolska 34 - 1 - 0.04%
wina spadła na - 1 - 0.04%
stan sytuację pierwszy - 1 - 0.04%
0.15% reklama Łupiezstsy - 1 - 0.04%
000 zł @@@@@@@@@@@@@@@@ - 1 - 0.04%
mi za pis - 1 - 0.04%
od układuw najczęściej - 1 - 0.04%
truicom muwi nam - 1 - 0.04%
na własnom własną - 1 - 0.04%
katowicach wydział gospodarczy - 1 - 0.04%
-sss ossritmos jgnostradamus - 1 - 0.04%
żonglowania fireshow taniec - 1 - 0.04%
układzie skośnym-nieuczciwym kombinowanym - 1 - 0.04%
jabłkowy woda życia - 1 - 0.04%
gospodarczy krajowego rejestru - 1 - 0.04%
potrzeba 2. wynik - 1 - 0.04%
0.15% kombinacjj prawa - 1 - 0.04%
0.15% na wszy - 1 - 0.04%
istnieje uwarunkowanie 9. - 1 - 0.04%
0.15% wyg lond - 1 - 0.04%
powinno byĆ czwarte - 1 - 0.04%
tu zacznie wypisywać - 1 - 0.04%
0.15% sprzeciw zaprzeczenie - 1 - 0.04%
programu ochrony klimatu - 1 - 0.04%
jom tagrze na - 1 - 0.04%
ale wierzcie mi - 1 - 0.04%
0.15% zastanawjamy sie - 1 - 0.04%
@@@@@@@@@@@@@@@@ bayer na - 1 - 0.04%
kabhi ram banke - 1 - 0.04%
0.15% jak nasze - 1 - 0.04%
rużnica 45-stopni obrucona - 1 - 0.04%
jestem truicom muwi - 1 - 0.04%
wykonania istnieje potrzeba - 1 - 0.04%
topograficzne albo bezbro - 1 - 0.04%
kombinacjj prawa autorskie - 1 - 0.04%
0.15% ss -skryci - 1 - 0.04%
zamkniętą strefom strefą - 1 - 0.04%
stosowali urynoterapię zamiast - 1 - 0.04%
0.15% ane ziemskie - 1 - 0.04%
sporom czĘŚĆ naszego - 1 - 0.04%
0.15% rki zajmujom - 1 - 0.04%
0.15% rase wyg - 1 - 0.04%
0.15% powiekitwoje juroos - 1 - 0.04%
0.15% autorskie na - 1 - 0.04%
0.15% ogólno ść - 1 - 0.04%
tutaj dzis sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss - 1 - 0.04%
ele ment oznacza - 1 - 0.04%
ze^yście na duł - 1 - 0.04%
sie taka niewielka - 1 - 0.04%
leg -łość drugi - 1 - 0.04%
0.15% zaś ele - 1 - 0.04%
barjer wiemy co - 1 - 0.04%
czĘŚĆ naszego Życia - 1 - 0.04%
wypisywać swoje mądrości - 1 - 0.04%
ish ja psichologin - 1 - 0.04%
0.15% sami bez - 1 - 0.04%
od nadmjaru pracy - 1 - 0.04%
0.15% sporom czĘŚĆ - 1 - 0.04%
nota tki durze - 1 - 0.04%
bŁond orto gra - 1 - 0.04%
że może być - 1 - 0.04%
zostałyby zamknięte można - 1 - 0.04%
0000005459 nip 634-013-54-75 - 1 - 0.04%
spostrzeŻenia nota tki - 1 - 0.04%
tag jak sen - 1 - 0.04%
wody notabene je - 1 - 0.04%
0.15% pamięci świata - 1 - 0.04%
0.15% www.-sss-.pl.tl ocet-jab%26%23322%3bkowy.htm - 1 - 0.04%
czysty jĘzyk odda - 1 - 0.04%
dwuch sie bije - 1 - 0.04%
0.15% level odcinek - 1 - 0.04%
drugi ele ment - 1 - 0.04%
0.15% normalną patolog - 1 - 0.04%
0.15% seuh-seuh-seuh dlamojejmamy - 1 - 0.04%
0.15% bez wałkuw - 1 - 0.04%
dijo dijo ilu - 1 - 0.04%
nie 8. ist - 1 - 0.04%
nie je osąd - 1 - 0.04%
iluzje istnieje niewiedza - 1 - 0.04%
za przy ciong - 1 - 0.04%
0.15% nawed zmjana - 1 - 0.04%
oznacza niezgodę sprzeciw - 1 - 0.04%
królem polski zjadacz - 1 - 0.04%
0.15% yest jest - 1 - 0.04%
odwiedziło już 9.458.9 - 1 - 0.04%
dziesienciny podatku dohodowego - 1 - 0.04%
odkryliśmy tyglica na - 1 - 0.04%
słabszą trzeci element - 1 - 0.04%
ogarnia jeden temat - 1 - 0.04%
jak nasze ego - 1 - 0.04%
nawed zmjana kreski - 1 - 0.04%
0.15% majĄ postawe - 1 - 0.04%
nie nie ma - 1 - 0.04%
0.15% nie zastanawjamy - 1 - 0.04%
0.15% na kŁad - 1 - 0.04%
ment oznacza niskość - 1 - 0.04%
0.15% mamamoja spowiednik - 1 - 0.04%
0.15% wiecznośći podnoszenia - 1 - 0.04%
jesteście oddzieleni od - 1 - 0.04%
@@@@@@@@@@@@@@@@ warsztaty żonglowania - 1 - 0.04%
katowice sąd rejestrowy - 1 - 0.04%
mìn-tshu̍k ish ja - 1 - 0.04%
0.15% fale nilimetrowe - 1 - 0.04%
podział 4. wszystkiego - 1 - 0.04%
zaradnośći ukŁad dwuh - 1 - 0.04%
0.15% li stĄd - 1 - 0.04%
0.15% powoduje bŁond - 1 - 0.04%
zajmujom sporom czĘŚĆ - 1 - 0.04%
0.15% zasymilowali wiemy - 1 - 0.04%
0.15% oj czysty - 1 - 0.04%
poiedyńcza podstawa pion - 1 - 0.04%
medycznych która boi - 1 - 0.04%
0.15% ja psichologin - 1 - 0.04%
czy spryt waga - 1 - 0.04%
mało istnieje niedobór - 1 - 0.04%
foz oczywiście zaraz - 1 - 0.04%
połowa hitler-ow-skiej sfastyki - 1 - 0.04%
kabhi sham banke - 1 - 0.04%
0.15% ssssssss...asa...ssssssss mamamoja - 1 - 0.04%
0.15% gra fic - 1 - 0.04%
powszechność ogólno ść - 1 - 0.04%
0.15% ish ja - 1 - 0.04%
na rase wyg - 1 - 0.04%
element oznacza powszechność - 1 - 0.04%
środkowy palec europarnik - 1 - 0.04%
coś czego nie - 1 - 0.04%
0.15% obem wina - 1 - 0.04%
jezus chrystus królem - 1 - 0.04%
prawa autorskie na - 1 - 0.04%
0.15% ci zahamowania - 1 - 0.04%
miłość jest uwarunkowana - 1 - 0.04%
0.15% za przy - 1 - 0.04%
kiedy obrucono jom - 1 - 0.04%
0.15% hunows uczciwiesie - 1 - 0.04%
0.15% psichologin cdns - 1 - 0.04%
pŁaszcz yznach dostali - 1 - 0.04%
wymóg 6. jeśli - 1 - 0.04%
elementy nie jestem - 1 - 0.04%
stronę odwiedziło już - 1 - 0.04%
za pis ywaliŚmy - 1 - 0.04%
progam os sssssssssssssssss - 1 - 0.04%
0.15% dziesienciny podatku - 1 - 0.04%
bayer climate program - 1 - 0.04%
0.15% słowa nie - 1 - 0.04%
je rozpoznać gdy - 1 - 0.04%
0.15% ziemskie woda - 1 - 0.04%
sugeruje ze^yście na - 1 - 0.04%
istnieje podział 4. - 1 - 0.04%
0.15% wiedzieć kiedy - 1 - 0.04%
małe literki jagby - 1 - 0.04%
zaraz tu zacznie - 1 - 0.04%
od infantylnego rozbioru - 1 - 0.04%
0.15% istota poiedyńcza - 1 - 0.04%
lecz nie wiedzieć - 1 - 0.04%
0.15% leżącej czwarty - 1 - 0.04%
całej pamięci świata - 1 - 0.04%
sprzeciw zaprzeczenie kabhi - 1 - 0.04%
sie eis kontakt - 1 - 0.04%
być coś czego - 1 - 0.04%
dohodowego od nadmjaru - 1 - 0.04%
0.15% na duł - 1 - 0.04%
naszego Życia tag - 1 - 0.04%
litety majĄ postawe - 1 - 0.04%
oznacza położenie topograficzne - 1 - 0.04%
0.15% głość zawiera - 1 - 0.04%
własnom własną energije - 1 - 0.04%
własną energije opłaty - 1 - 0.04%
trzeci element oznacza - 1 - 0.04%
tki durze litety - 1 - 0.04%
życia jest niepewny - 1 - 0.04%
orto gra fic - 1 - 0.04%
sie jak taka - 1 - 0.04%
językoznawcą ani słowoznawcą - 1 - 0.04%
pis ywaliŚmy luŻne - 1 - 0.04%
bóg ma zadanie - 1 - 0.04%
0.15% wody może - 1 - 0.04%
0.15% czy spryt - 1 - 0.04%
-@ jesteś my - 1 - 0.04%
jest za mało - 1 - 0.04%
sokolska 34 40-086 - 1 - 0.04%
0.15% tagrze na - 1 - 0.04%
0.15% albo bezbro - 1 - 0.04%
zamiast tradycyjnych sposobów - 1 - 0.04%
ka na abecadło - 1 - 0.04%
nimi zetknesz zetkniesz - 1 - 0.04%
0.15% na poziomie - 1 - 0.04%
0.15% leg -łość - 1 - 0.04%
271514909 kapitał zakładowy - 1 - 0.04%
gospodarczeserwisy @@@@@@@@@@@@@@@@ ŚwiadomoŚĆ - 1 - 0.04%
warszawa @@@@@@@@@@@@@@@@ -ing - 1 - 0.04%
krs 0000005459 nip - 1 - 0.04%
je uwarunkowa nie - 1 - 0.04%
os wiemy iŻ - 1 - 0.04%
ane ziemskie woda - 1 - 0.04%
0.15% ka na - 1 - 0.04%
mamamoja spowiednik test - 1 - 0.04%
rejestrowy sąd rejonowy - 1 - 0.04%
0.15% woda kosztuie - 1 - 0.04%
34 40-086 katowice - 1 - 0.04%
na rzecz klimatu - 1 - 0.04%
niewiedza gospodarczeserwisy środkowy - 1 - 0.04%
ja dziesieŃć ilu - 1 - 0.04%
0.15% mi za - 1 - 0.04%
zdrowie radosne -sss - 1 - 0.04%
fî-chû chûng-fà mìn-tshu̍k - 1 - 0.04%
0.15% troche jak - 1 - 0.04%
ruw na nia - 1 - 0.04%
0.15% upadek moralnoŚ - 1 - 0.04%
jednostronne przekreŚlenie znaku - 1 - 0.04%
pory było łatwo - 1 - 0.04%
stĄd roz Łam - 1 - 0.04%
zrobić istnieje wymóg - 1 - 0.04%
-pod leg -łość - 1 - 0.04%
0.15% ziemya -do - 1 - 0.04%
literki jagby nasza - 1 - 0.04%
grupa oszołomów medycznych - 1 - 0.04%
powiekitwoje reklama starrs - 1 - 0.04%
aby dopuścić możliwość - 1 - 0.04%
chorÓbska ktÓerego urynoterapia - 1 - 0.04%
0.15% ciong ane - 1 - 0.04%
jest coś co - 1 - 0.04%
oddzieleni od boga - 1 - 0.04%
wody może zapamiętać - 1 - 0.04%
bycie częś cią - 1 - 0.04%
0.15% nasza podświadomość - 1 - 0.04%
program fale nilimetrowe - 1 - 0.04%
luŻne spostrzeŻenia nota - 1 - 0.04%
może być coś - 1 - 0.04%
0.15% pŁaszczyzn tej - 1 - 0.04%
nip 634-013-54-75 regon - 1 - 0.04%
za karę skazani - 1 - 0.04%
0.15% norm zdawałby - 1 - 0.04%
sĄ troche jak - 1 - 0.04%
mj ana wpŁywa - 1 - 0.04%
liczbie mnogiej długiej - 1 - 0.04%
sham banke fî-chû - 1 - 0.04%
głość zawiera ono - 1 - 0.04%
0.15% kreski powoduje - 1 - 0.04%
0.15% może zapamiętać - 1 - 0.04%
0.15% durze litety - 1 - 0.04%
jesteście na wieczne - 1 - 0.04%
0.15% dolność uniżenie - 1 - 0.04%
0.15% spostrzeŻenia nota - 1 - 0.04%
0.15% pojedyŃcza czĘŚĆ - 1 - 0.04%
rozpoznać gdy się - 1 - 0.04%
podnoszenia wartości buddyzm - 1 - 0.04%
0.15% znaku ruw - 1 - 0.04%
0.15% pory odkryliśmy - 1 - 0.04%
wyższość 10 ist - 1 - 0.04%
zdawałby sie taka - 1 - 0.04%
zatem miłość jest - 1 - 0.04%
www.-sss-.pl.tl ocet-jab%26%23322%3bkowy.htm chcesz - 1 - 0.04%
zadanie do wykonania - 1 - 0.04%
0.15% tacy sami - 1 - 0.04%
byĆ dobre duro - 1 - 0.04%
warszawa @@@@@@@@@@@@@@@@ warsztaty - 1 - 0.04%
0.15% na własnom - 1 - 0.04%
wie my iŻ - 1 - 0.04%
0.15% zamknientom zamkniętą - 1 - 0.04%
układzie na poziomie - 1 - 0.04%
0.15% zapoczontkowało ss - 1 - 0.04%
planetĘ ziemya -do - 1 - 0.04%
ono cztery elementy - 1 - 0.04%
nachle dijo dijo - 1 - 0.04%
iŻ yesteŚmy ruwni - 1 - 0.04%
0.15% banke fî-chû - 1 - 0.04%
zaistńała jako s+s - 1 - 0.04%
0.15% u'.y na - 1 - 0.04%
Życia tag jak - 1 - 0.04%
0.15% ropa naftowa - 1 - 0.04%
tacy sami bez - 1 - 0.04%
ciała light show - 1 - 0.04%
0.15% zahamowania zapaŚĆ - 1 - 0.04%
0.15% fî-chû chûng-fà - 1 - 0.04%
bayer na rzecz - 1 - 0.04%
gra fic zny - 1 - 0.04%
bije trzeci harata - 1 - 0.04%
0.15% stronę kliknij - 1 - 0.04%
0.15% było łatwo - 1 - 0.04%
ogniem bodypainting malowanie - 1 - 0.04%
jakaś grupa oszołomów - 1 - 0.04%
chrystus królem polski - 1 - 0.04%
uv @@@@@@@@@@@@@@@@ gospodarczeserwisy - 1 - 0.04%
istnieje potrzeba 2. - 1 - 0.04%
sądowego numer rejestru - 1 - 0.04%
0.15% byĆ dobre - 1 - 0.04%
zawiera ono cztery - 1 - 0.04%
0.15% jagby nasza - 1 - 0.04%
0.15% tki durze - 1 - 0.04%
daje wam przewagę - 1 - 0.04%
0.15% 三摩提@ 사마디@さんまい@tam-ma-địa@ - 1 - 0.04%
0.15% taka niewielka - 1 - 0.04%
0.15% czwarty element - 1 - 0.04%
na wieczne męki - 1 - 0.04%
0.15% uzależnieni od - 1 - 0.04%
0.15% stĄd roz - 1 - 0.04%
10. nie wiecie - 1 - 0.04%
ocet-jab%26%23322%3bkowy.htm chcesz darmową - 1 - 0.04%
100 000 zł - 1 - 0.04%
bez wałkuw watuw - 1 - 0.04%
sytuację pierwszy zaś - 1 - 0.04%
0.15% ani słowoznawcą - 1 - 0.04%
dy do da - 1 - 0.04%
0.15% układzie skośnym-nieuczciwym - 1 - 0.04%
45-stopni obrucona lecz - 1 - 0.04%
ogólno ść stan - 1 - 0.04%
nie-fizykalnymi aby dopuścić - 1 - 0.04%
rozbioru słowa nie - 1 - 0.04%
wiedzieć kiedy obrucono - 1 - 0.04%
rejestru sądowego numer - 1 - 0.04%
0.15% wałkuw watuw - 1 - 0.04%
zapaŚĆ spoŁecznyh norm - 1 - 0.04%
0.15% sytuację pierwszy - 1 - 0.04%
0.15% poziomie ruwnym - 1 - 0.04%
my iŻ maŁymi - 1 - 0.04%
0.15% wartości buddyzm - 1 - 0.04%
zdominowaną słabszą trzeci - 1 - 0.04%
0.15% zaczyn am - 1 - 0.04%
0.15% am od - 1 - 0.04%
się utraty dochodów - 1 - 0.04%
ludzi porzondkowaĆ powinno - 1 - 0.04%
4. wszystkiego jest - 1 - 0.04%
0.15% upaŚĆ iwi - 1 - 0.04%
skazani jesteście na - 1 - 0.04%
0.15% dla europejczeka - 1 - 0.04%
nie je potępie - 1 - 0.04%
0.15% byĆ czwarte - 1 - 0.04%
czwarty element oznacza - 1 - 0.04%
0.15% poziomie ogarnia - 1 - 0.04%
0.15% podświadomość pamięć - 1 - 0.04%
może zapamiętać ruwaowartości - 1 - 0.04%
świata jaką do - 1 - 0.04%
taka niewielka rużnica - 1 - 0.04%
0.15% pŁaszcz yznach - 1 - 0.04%
przede wszystkim nfz - 1 - 0.04%
trwajoncej wiecznośći podnoszenia - 1 - 0.04%
0.15% gwałt yest - 1 - 0.04%
wam przewagę nad - 1 - 0.04%
na sŁow yan - 1 - 0.04%
niepewny istnieje przegrana - 1 - 0.04%
terka muwi nam - 1 - 0.04%
0.15% -ta li - 1 - 0.04%
europarnik jezus chrystus - 1 - 0.04%
0.15% sugeruje ze^yście - 1 - 0.04%
męki istnieje potępienie - 1 - 0.04%
0.15% powinno byĆ - 1 - 0.04%
0.15% zdawałby sie - 1 - 0.04%
0.15% opłaty za - 1 - 0.04%
0.15% jestem językoznawcą - 1 - 0.04%
ludzie stosowali urynoterapię - 1 - 0.04%
zostaniecie ukarani istnieje - 1 - 0.04%
0.15% sssssssssssssssss program - 1 - 0.04%
0.15% porzondkowaĆ powinno - 1 - 0.04%
0.15% jĘzyk odda - 1 - 0.04%
cdns dzisiaj stronę - 1 - 0.04%
na poziomie ruwnym - 1 - 0.04%
więcej niżeli cocacola.pl - 1 - 0.04%
0.15% normom normalną - 1 - 0.04%
ruwnym bez wałkuw - 1 - 0.04%
0.15% naftowa gwałt - 1 - 0.04%
_jesteŚmy Świadomi pewnych - 1 - 0.04%
wydział gospodarczy krajowego - 1 - 0.04%
jus 3381 3048 - 1 - 0.04%
0.15% ossritmos jgnostradamus - 1 - 0.04%
0.15% wody notabene - 1 - 0.04%
symbolizuje upadek moralnoŚ - 1 - 0.04%
strona startowa sie - 1 - 0.04%
0.15% terka muwi - 1 - 0.04%
świetle uv @@@@@@@@@@@@@@@@ - 1 - 0.04%
0.15% prawa autorskie - 1 - 0.04%
0.15% uzdrawjasie zdrowie - 1 - 0.04%
spełnienie warunków daje - 1 - 0.04%
0.15% pr og - 1 - 0.04%
całą służbę zdrowia - 1 - 0.04%
czĘŚĆ etap fraza - 1 - 0.04%
iluzije fizyczne związane - 1 - 0.04%
0.15% pory było - 1 - 0.04%
ci zahamowania zapaŚĆ - 1 - 0.04%
palec europarnik jezus - 1 - 0.04%
0.15% rużnica 45-stopni - 1 - 0.04%
am od infantylnego - 1 - 0.04%
oznacza powszechność ogólno - 1 - 0.04%
nie je wymóg - 1 - 0.04%
szpitale jako zbędne - 1 - 0.04%
0.15% Świadomi pewnych - 1 - 0.04%
0.15% na niepodległość - 1 - 0.04%
01010101 aaja nachle - 1 - 0.04%
0.15% podnoszenia wartości - 1 - 0.04%
li terka muwi - 1 - 0.04%
ludowej 26 00-609 - 1 - 0.04%
0.15% watuw dziesienciny - 1 - 0.04%
gdzie dwuch sie - 1 - 0.04%
zrobicie zostaniecie ukarani - 1 - 0.04%
7. za karę - 1 - 0.04%
maŁymi lit ewka - 1 - 0.04%
0.15% infantylnego rozbioru - 1 - 0.04%
przewagę nad innymi - 1 - 0.04%
potępie nie 8. - 1 - 0.04%
kliknij tutaj wykonujemy - 1 - 0.04%
potępienie 8. zatem - 1 - 0.04%
0.15% czwarte poniewarz - 1 - 0.04%
@@@@@@@@@@@@@@@@ l'oréal polska - 1 - 0.04%
juroos reklama Łupiezstsy - 1 - 0.04%
0.15% do da - 1 - 0.04%
0.15% bycie częś - 1 - 0.04%
os uzdrawjasie zdrowie - 1 - 0.04%
sąd rejestrowy sąd - 1 - 0.04%
boga istnieje podział - 1 - 0.04%
0.15% ewka mi - 1 - 0.04%
0.15% lite rki - 1 - 0.04%
0.15% wiemy jŻ - 1 - 0.04%
spadła na sŁow - 1 - 0.04%
10 ist nie - 1 - 0.04%
0.15% je dna - 1 - 0.04%
8. zatem miłość - 1 - 0.04%
tagrze na rewers - 1 - 0.04%
przekreŚlenie znaku ruw - 1 - 0.04%
Śląski sa ul - 1 - 0.04%
0.15% jednostronne przekreŚlenie - 1 - 0.04%
0.15% ruwaowartości całej - 1 - 0.04%
tradycyjnych sposobów leczenia - 1 - 0.04%
Łam na wszy - 1 - 0.04%
0.15% lond czy - 1 - 0.04%
istota poiedyńcza podstawa - 1 - 0.04%
03-230 warszawa @@@@@@@@@@@@@@@@ - 1 - 0.04%
norm zdawałby sie - 1 - 0.04%
odwiedzającyii hn ss - 1 - 0.04%
0.15% pewnym poziomie - 1 - 0.04%
0.15% fraza level - 1 - 0.04%
dlamojejmamy -sss-http www.-sss-.pl.tl - 1 - 0.04%
słowa nie podle - 1 - 0.04%
0.15% podatku dohodowego - 1 - 0.04%
0.15% czĘŚĆ naszego - 1 - 0.04%
0.15% -@ jesteś - 1 - 0.04%
0.15% pamięć naszej - 1 - 0.04%
0.15% sham banke - 1 - 0.04%
0.15% moŻe byĆ - 1 - 0.04%
zmjana kreski powoduje - 1 - 0.04%
je wyższość 10 - 1 - 0.04%
zaś ele ment - 1 - 0.04%
zwolnić całą służbę - 1 - 0.04%
0.15% niepodległość su - 1 - 0.04%
trzeci harata brata - 1 - 0.04%
0.15% yest pierwszom - 1 - 0.04%
muwi iŻ yesteŚmy - 1 - 0.04%
dopuścić możliwość że - 1 - 0.04%
są iluzje istnieje - 1 - 0.04%
ewka mi za - 1 - 0.04%
wyg lond czy - 1 - 0.04%
0.15% noŚ ja - 1 - 0.04%
00-609 warszawa @@@@@@@@@@@@@@@@ - 1 - 0.04%
0.15% luŻne spostrzeŻenia - 1 - 0.04%
0.15% 45-stopni obrucona - 1 - 0.04%
istnieje wyższość 10. - 1 - 0.04%
0.15% pis ywaliŚmy - 1 - 0.04%
0.15% zawiera ono - 1 - 0.04%
powiekitwoje juroos reklama - 1 - 0.04%
moralnoŚ ci zahamowania - 1 - 0.04%
0.15% ram banke - 1 - 0.04%
woda życia gdyby - 1 - 0.04%
jŻ nawed zmjana - 1 - 0.04%
niewielka rużnica 45-stopni - 1 - 0.04%
miodka brednie ortograficzne - 1 - 0.04%
0.15% zapamiętać ruwaowartości - 1 - 0.04%
0.15% oznacza powszechność - 1 - 0.04%
nad innymi istnieje - 1 - 0.04%
0.15% niezgodę sprzeciw - 1 - 0.04%
karę skazani jesteście - 1 - 0.04%
0.15% zstĄpiliŚmy na - 1 - 0.04%
możliwość że może - 1 - 0.04%
cią zdominowaną słabszą - 1 - 0.04%
0.15% oznacza niezgodę - 1 - 0.04%
podatku dohodowego od - 1 - 0.04%
układuw najczęściej niesprawiedliwyh - 1 - 0.04%
czego nie wiesz - 1 - 0.04%
-nie -pod leg - 1 - 0.04%
0.15% liczbie mnogiej - 1 - 0.04%
do tej pory - 1 - 0.04%
jeśli tego nie - 1 - 0.04%
brednie ortograficzne zasymilowali - 1 - 0.04%
0.15% wejścia tutaj - 1 - 0.04%
0.15% stan sytuację - 1 - 0.04%
gospodarczeserwisy środkowy palec - 1 - 0.04%
organiżmie tzn jak - 1 - 0.04%
wy bo ry - 1 - 0.04%
chûng-fà mìn-tshu̍k ish - 1 - 0.04%
0.15% odwiedziło już - 1 - 0.04%
0.15% drugi ele - 1 - 0.04%
ruwaowartości całej pamięci - 1 - 0.04%
jako zbędne zostałyby - 1 - 0.04%
element oznacza położenie - 1 - 0.04%
light show pokazy - 1 - 0.04%
tutaj wykonujemy lewatywę - 1 - 0.04%
seuh-seuh-seuh dlamojejmamy -sss-http - 1 - 0.04%
ram banke kabhi - 1 - 0.04%
kosztuie więcej niżeli - 1 - 0.04%
roz Łam na - 1 - 0.04%
ma pewnym poziomie - 1 - 0.04%
majĄ postawe sĄ - 1 - 0.04%
0.15% sen pola - 1 - 0.04%
0.15% naszego Życia - 1 - 0.04%
ochrony klimatu bayer - 1 - 0.04%
oznacza niskość dolność - 1 - 0.04%
0.15% układzie na - 1 - 0.04%
mogłoby wszystko zmieniać - 1 - 0.04%
0.15% zrozumienje dwuh - 1 - 0.04%
0.15% jesteś my - 1 - 0.04%
byĆ czwarte poniewarz - 1 - 0.04%
pr og am - 1 - 0.04%
nie mogłoby wszystko - 1 - 0.04%
cocacola.pl ropa naftowa - 1 - 0.04%
fraza level odcinek - 1 - 0.04%
je potępie nie - 1 - 0.04%
ozi om lewel - 1 - 0.04%
zastanawjamy sie jak - 1 - 0.04%
nie je przegrana - 1 - 0.04%
0.15% jom tagrze - 1 - 0.04%
0.15% nie jestem - 1 - 0.04%
leżącej czwarty element - 1 - 0.04%
wałkuw watuw dziesienciny - 1 - 0.04%
0.15% małe literki - 1 - 0.04%
0.15% ludzi porzondkowaĆ - 1 - 0.04%
moŻe byĆ dobre - 1 - 0.04%
nie wiedza pięćoro - 1 - 0.04%
która boi się - 1 - 0.04%
0.15% oznacza niskość - 1 - 0.04%
-sss-http www.-sss-.pl.tl ocet-jab%26%23322%3bkowy.htm - 1 - 0.04%
0.15% Świadomy ma - 1 - 0.04%
0.15% obrucona lecz - 1 - 0.04%
al armii ludowej - 1 - 0.04%
duł dla europejczeka - 1 - 0.04%
pamięci świata jaką - 1 - 0.04%
stronę odwiedziło jus - 1 - 0.04%
ocet jabłkowy woda - 1 - 0.04%
9. ist nie - 1 - 0.04%
obrucono jom tagrze - 1 - 0.04%
na wszy st - 1 - 0.04%
nie je potrzeba - 1 - 0.04%
0.15% energije opłaty - 1 - 0.04%
0.15% na planetĘ - 1 - 0.04%
przy ciong ane - 1 - 0.04%
uwarunkowanie 9. poznanie - 1 - 0.04%
poziomie ogarnia jeden - 1 - 0.04%
http www.-sss-.pl.tl ocet-jab%26%88888%3bkowy.htm - 1 - 0.04%
kropla wody może - 1 - 0.04%
lond czy spryt - 1 - 0.04%
nie je wyższość - 1 - 0.04%
deutsche bank pbc - 1 - 0.04%
0.15% postawe sĄ - 1 - 0.04%
0.15% li terka - 1 - 0.04%
ywaliŚmy luŻne spostrzeŻenia - 1 - 0.04%
0.15% cią zdominowaną - 1 - 0.04%
0.15% stronę odwiedziło - 1 - 0.04%
0.15% na sŁow - 1 - 0.04%
0.15% spos obem - 1 - 0.04%
uwarunkowa nie 9. - 1 - 0.04%
0.15% ść stan - 1 - 0.04%
na duł dla - 1 - 0.04%
2. wynik życia - 1 - 0.04%
jesteś my uzależnieni - 1 - 0.04%
0.15% świata jaką - 1 - 0.04%
gdyby ludzie stosowali - 1 - 0.04%
na niepodległość su - 1 - 0.04%
fale nilimetrowe ssssssss...asa...ssssssss - 1 - 0.04%
0.15% nie podle - 1 - 0.04%
0.15% etap fraza - 1 - 0.04%
0.15% wiemy iŻ - 1 - 0.04%
nie wiecie że - 1 - 0.04%
oszołomów medycznych która - 1 - 0.04%
wiemy iŻ lite - 1 - 0.04%
ŚwiadomoŚĆ @@@@@@@@@@@@@@@@ deutsche - 1 - 0.04%
ortograficzne zasymilowali wiemy - 1 - 0.04%
0.15% zaprzeczenie kabhi - 1 - 0.04%
0.15% juroos reklama - 1 - 0.04%
0.15% tyglica na - 1 - 0.04%
pbc s.a al - 1 - 0.04%
0.15% takim spos - 1 - 0.04%
co musicie zrobić - 1 - 0.04%
spos obem wina - 1 - 0.04%
klimatu znaczny rozwoj - 1 - 0.04%
Świadomy ma pewnym - 1 - 0.04%
progam os uzdrawjasie - 1 - 0.04%
ciele fizycznym pozostałe - 1 - 0.04%
0.15% własnom własną - 1 - 0.04%
0.15% nie wiedzieć - 1 - 0.04%
wszystkiego jest za - 1 - 0.04%
0.15% iŻ yesteŚmy - 1 - 0.04%
3381 3048 odwiedzającyii - 1 - 0.04%
pewnych barjer wiemy - 1 - 0.04%
poziomie ruwnym bez - 1 - 0.04%
0.15% zmjana kreski - 1 - 0.04%
0.15% pozycji leżącej - 1 - 0.04%
wieczne męki istnieje - 1 - 0.04%
0.15% yesteŚmy ruwni - 1 - 0.04%
iŻ lite rki - 1 - 0.04%
harata brata -$ - 1 - 0.04%
wartości buddyzm -sss-pl.tl - 1 - 0.04%
czego pozna nie - 1 - 0.04%
o.o ul daniszewska - 1 - 0.04%
0.15% bŁond orto - 1 - 0.04%
0.15% uczciwiesie ingstarawjara - 1 - 0.04%
0.15% zapaŚĆ spoŁecznyh - 1 - 0.04%
je nie wiedza - 1 - 0.04%
jĘzyk odda li - 1 - 0.04%
0.15% dohodowego od - 1 - 0.04%
0.15% os wiemy - 1 - 0.04%
spoŁecznyh norm zdawałby - 1 - 0.04%
0.15% topograficzne albo - 1 - 0.04%
albo bezbro nność - 1 - 0.04%
dochodów ale wierzcie - 1 - 0.04%
wierzcie mi lub - 1 - 0.04%
zapoczontkowało ss -skryci - 1 - 0.04%
położenie topograficzne albo - 1 - 0.04%
pewnym poziomie ogarnia - 1 - 0.04%
było łatwo wyŻszy - 1 - 0.04%
grzechów ele ment - 1 - 0.04%
pory odkryliśmy tyglica - 1 - 0.04%
do wykonania istnieje - 1 - 0.04%
program sssssssssssssssssssssssssssssssssssssss^ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ - 1 - 0.04%
bank pbc s.a - 1 - 0.04%
istnieje wymóg 6. - 1 - 0.04%
klimatu bayer climate - 1 - 0.04%
jagby nasza podświadomość - 1 - 0.04%
etap fraza level - 1 - 0.04%
0.15% oznacza położenie - 1 - 0.04%
0.15% ze^yście na - 1 - 0.04%
tego nie zrobicie - 1 - 0.04%
reklama Łupiezstsy seuh-seuh-seuh - 1 - 0.04%
numer rejestru krs - 1 - 0.04%
0.15% jestem truicom - 1 - 0.04%
istnieje niedobór 5. - 1 - 0.04%
0.15% zdominowaną słabszą - 1 - 0.04%
-określene trwajoncej wiecznośći - 1 - 0.04%
0.15% połowa hitler-ow-skiej - 1 - 0.04%
kŁad ka na - 1 - 0.04%
0.15% dna kropla - 1 - 0.04%
li stĄd roz - 1 - 0.04%
infantylnego rozbioru słowa - 1 - 0.04%
634-013-54-75 regon 271514909 - 1 - 0.04%
0.15% rozbioru słowa - 1 - 0.04%
słabość pozycji leżącej - 1 - 0.04%
zjadacz grzechów ele - 1 - 0.04%
zacznie wypisywać swoje - 1 - 0.04%
0.15% jest normom - 1 - 0.04%
wiemy jŻ nawed - 1 - 0.04%
iluzje metafizyczne związane - 1 - 0.04%
nie wiedzieć kiedy - 1 - 0.04%
0.15% zaistńała jako - 1 - 0.04%
uwarunkowana istnieje uwarunkowanie - 1 - 0.04%
u'.y na kŁad - 1 - 0.04%
sie bije trzeci - 1 - 0.04%
nie zrobicie zostaniecie - 1 - 0.04%
gĘsi oj czysty - 1 - 0.04%
0.15% czĘŚĆ etap - 1 - 0.04%
0.15% banke kabhi - 1 - 0.04%
0.15% duł dla - 1 - 0.04%
0.15% symbolizuje upadek - 1 - 0.04%
ma zadanie do - 1 - 0.04%
polski zjadacz grzechów - 1 - 0.04%
watuw dziesienciny podatku - 1 - 0.04%
8. ist nie - 1 - 0.04%
Śe okreŚla zrozumienje - 1 - 0.04%
do da di - 1 - 0.04%
0.15% zajmujom sporom - 1 - 0.04%
0.15% dwuh pŁaszczyzn - 1 - 0.04%
6. jeśli tego - 1 - 0.04%
0.31% Łupiezstsy seuh-seuh-seuh - 1 - 0.04%
notabene je dna - 1 - 0.04%
@@@@@@@@@@@@@@@@ ŚwiadomoŚĆ @@@@@@@@@@@@@@@@ - 1 - 0.04%
0.15% brednie ortograficzne - 1 - 0.04%
gwałt yest jest - 1 - 0.04%
istnieje potępienie 8. - 1 - 0.04%
wyleczy chcesz darmową - 1 - 0.04%
utraty dochodów ale - 1 - 0.04%
0.15% do tej - 1 - 0.04%
0.15% gĘsi oj - 1 - 0.04%
0.15% ogarnia jeden - 1 - 0.04%
wejścia tutaj dzis - 1 - 0.04%
0.15% jaką do - 1 - 0.04%
dla europejczeka cofniencie - 1 - 0.04%
@@@@@@@@@@@@@@@@ -ing bank - 1 - 0.04%
wiecznośći podnoszenia wartości - 1 - 0.04%
0.15% wzglendy na - 1 - 0.04%
znaczny rozwoj programu - 1 - 0.04%
0.15% przy ciong - 1 - 0.04%
0.15% jgnostradamus jaskrawiejonce - 1 - 0.04%
0.15% słabszą trzeci - 1 - 0.04%
0.15% ja zaczyn - 1 - 0.04%
zamknientom zamkniętą strefom - 1 - 0.04%
od boga istnieje - 1 - 0.04%
przegrana 3. jesteście - 1 - 0.04%
0.15% nota tki - 1 - 0.04%
0.15% wy bo - 1 - 0.04%
mi lub nie - 1 - 0.04%
0.15% dlamojejmamy -sss-http - 1 - 0.04%
0.15% poiedyńcza podstawa - 1 - 0.04%
niepodległość su wer - 1 - 0.04%
0.15% więcej niżeli - 1 - 0.04%

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło juS 3381 16831 odwiedzającyII HN SS 人人人  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Wykonujemy lewatywę